Διασφάλιση Ποιότητας (GMP)

Η Ορθή Βιομηχανική Πρακτική (GMP) των φαρμακευτικών προϊόντων αποτελεί στοιχείο της διασφάλισης της ποιότητας, που εγγυάται ότι τα προϊόντα παράγονται και ελέγχονται με συνέπεια και σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας που αντιστοιχούν στην εργασία τους. Σε αυτό το πλαίσιο ακολουθούνται πρακτικές συμμόρφωσης προς τις κατευθυντήριες γραμμές που συνιστώνται από τις υπηρεσίες που ελέγχουν την έγκριση και την αδειοδότηση για την παρασκευή και την πώληση φαρμακευτικών προϊόντων.

Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι κατασκευαστές ενός φαρμακευτικού προϊόντος για να εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα είναι υψηλής ποιότητας και δεν παρουσιάζουν κανένα κίνδυνο για τον καταναλωτή ή το κοινό. Οι ορθές βιομηχανικές πρακτικές καθώς και οι ορθές εργαστηριακές πρακτικές και οι καλές κλινικές πρακτικές, εποπτεύονται από ρυθμιστικές αρχές στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες.

Σε αυτό το πλαίσιο  σειρά Onelife συμμορφώνεται ως προς το πρότυπο GMP (Good Manufacturing Practice) διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα παραγωγής και απόλυτη ασφάλεια από τη χρήση του σκευάσματος.